MŠMK proti KMK v roce 2009

Máme za sebou Finále MŠMK i KMK 2009. Po skončení těchto skokových seriálů dovolím se k tomuto vyjádřit.
MŠMK: Profil a celý průběh seriálu je vcelku zdařilý. Po celém světě skáčou mladé koně tyto úrovně včetně nejprestižnější celosvětové soutěže pořádané každoročně v belgickém Lanakenu. Většinou však bez kategorie čtyřletých. Jsem si však jista, že tyto úrovně jsou bohužel příliš těžké jak pro naše jezdce, tak především pro koně našich chovů i pro převážnou většinu importů pohybujících se na našich kolbištích.

KMK: Pamatuji tuto nádhernou chovatelskou soutěž v době plného rozkvětu v letech 1995 až 2000. Poté, co začaly jakékoliv úpravy pravidel, počínaje omezením udidel a končící prosazením hodnocení jedinou známkou celého projevu dvojice, dlouholetá a krásná soutěž se pomalu vytrácí z našich kolbišť. Na místo této nastupuje zatím velmi populární Šampionát mladých koní.


Finále MŠMK Trojanovice 2009: Plně účastnicky obsazená kvalifikační kola zajistila plně účastnicky obsazené finále této soutěže. Celé závody byly velmi dobře zorganizovány s dobrým zázemím a vším, co k takovýmto závodům patří. Někteří jezdci i jejich svěřenci byli dobře na tyto závody připraveni. Problémem však byla podívaná na ostatní utrápené dvojice na kolbišti. Dovolím si konstatovat, že téměř všechny koně nezvládaly takto, pro ně v daném ročníku, těžkou úroveň parkúrů, což mělo za následek spoustu jezdeckých nestylů až pastylů. Jen za každou cenu tento parkúr nějak překonat. Oko diváka vidělo, že chov koní v ČR je na neustále nízké úrovni. Taktéž koně importi pohybující se na našich kolbištích jsou v drtivé většině chovatelským odpadem zahraničních chovů.


Finále KMK Martinice 2009: Letošní Martinice byly určitě jedním z nejkrásnějších pořadatelských míst pro takto prestižní chovatelskou akci. Bohužel, někteří na ně nebudou vzpomínat příliš dobře. Třeba proto, že sobotní předepsaná obtížnost parkúrů ve všech ročnících byla nad síly některých koní. Po utrápené sobotě musel v neděli pan stavitel parkúrů ubrat na obtížnosti (jako v loňském roce při Finále v Opavě). Jezdcům se tak určitě lépe jezdilo a koním lépe skákalo. Alespoň těm, kterým ještě nějaké síly zbyly. On páteční zahajovací trénink den před 1. hodnotícím kolem závodů byl vůči všem zúčastněným a hlavně vůči koním velmi nekorektně zvolen. Po celou sezónu se zahajovací trénink jezdí v den hlavního závodu KMK. Kůň, který je zvyklý na jednodenní závodní zátěž, najednou „musí“ skákat 3 dny po sobě. V neposlední řadě jsou i důkazem náročnosti třídenního zatížení výsledky 6-ti letých koní ve finálovém rozeskakování, které nakonec dopadly „naruby“ a pro naprostou většinu veřejnosti nepřijatelně. A na konec, i finanční náročnost účasti na třídenních závodech byla vysoká pro většinu zúčastněných týmů.

 

Výsledková statistika Finále KMK 2009:

 

koně

Počet startujících

Soutěž nedokončilo

Počet bezchybných z obou kol

Počet bezchybných z finálového roz.

4-letí

28

4

5

-

5-ti letí

32

3

6

-

6-ti letí

26

6

3

1

 

 

 

 

 


Tyto skutečnosti jsou jen tečkou za průběhem finále i kvalifikačních kol, které již naznačovaly úpadek chovatelské soutěže KMK. Ti, kdož mají vliv na  tento celý negativní vývoj této soutěže, by se měli snažit dát celou věc do pořádku a vrátit veřejnosti zájem o KMK. Nejméně takový jaký kdysi byl. Byla by opravdu velká škoda přijít o tuto chovatelskou soutěž, která vždy dělala všem radost.


KMK do budoucna: Situaci zlepšení úrovně KMK, s přínosem jak pro chov koní, tak i pro úroveň jezdeckou, vidím takto v zásadách pro soutěže KMK v roce 2010:

Obecné zásady: Chovatelské soutěže jsou určeny pro koně (včetně valachů) čtyřleté, pětileté a šestileté. Je potřebné zvážit nutnost ročníku čtyřletých, který se při finálových soutěžích v zahraničí nejezdí.
Výstroj: Skokové KMK bez omezení uzdění, omezení zachovat pro kamaše s jakoukoliv zátěží jak v soutěži KMK, tak i na opracovišti a při zahajovacím tréninku.
Vypsané kategorie a stupně obtížnosti: koně čtyřleté – Z a ZL, koně pětileté – ZL a L* a koně šestileté – L* a S* (koně sedmileté – S* a S** na místo čtyřletých, kvalifikace i finále hodnocení podle st. 238.2.2.). Finálové soutěže zůstanou na stejných úrovních * jako po celou dobu kvalifikace v druhé části sezóny.
Kvalifikace: Jeden ročník klisen, valachů i hřebců soutěží společně v jedné kategorii. Zvlášť budou vždy vyhodnoceny a odměněny 3 nejlepší klisny v každém ročníku. Hodnocení koní provádí jeden stylový komisař na kolbišti třemi známkami za: provedení skoku koně, obratnost koně a připravenost koně k výkonu (tak to naši komisaři nejlépe umí a je to pro všechny přehledné). Výslednou známkou je jedna známka - průměr všech tří přidělených.

Finále:  Do finále postoupí 30 koní z každého ročníku:

  1. přednostně kůň, který obdrží od komisaře v jednom kvalifikačním kole průměrnou známku 8,5b. a výš
  2. kůň s nejvyšším počtem nasbíraných dobrých bodů podle umístění v jednotlivých kvalifikačních kolech (zásady KMK 2008)

Vždy 3 nejlepší vyhodnocené klisny v každém ročníku a v každém kvalifikačním kole, získaly navíc dobré body (3,2 a 1). Týká se i klisen umístěných na předních místech. Finále hodnotí všichni komisaři vždy opět třemi známkami. Výslednou známkou je součet jednotlivých průměrů známek od všech komisařů, přičemž je ponížen o nejnižší a nejvyšší přidělenou průměrnou známku.

Finanční příspěvky (dle výše dotace v roce 2009):
Dotace v jednotlivých kvalifikačních kolech rozdělit pro prvních deset umístěných a samostatně navíc dotovat i tři nejlepší klisny v každém ročníku. Dotace ve finále rozdělit pro prvních deset umístěných a samostatně navíc dotovat nejlepších pět klisen a nejlepších pět koní českého chovu v každém ročníku.

 

Dotace kvalifikace:  celková - 4000,3000,2000,1500,1000 a 5 x 500

pro nejlepší klisny – 2000,1200,800

 

Dotace finále: celková – 8000,6000,4000,3000,2000 a 5 x 1000

pro nejlepší klisny – 4000,2400,1600,1000,1000

pro nejlepší koně českého chovu – 5000,4000,3000,2000,1000

 

 

V Novém Jičíně dne 14.9.2009 Jana Lošáková.