18.2.2012

Vozatajská sekce Hřebčína HF se zůčastní 3.kola Moravského vozatajského poháru v Trojanovicích v kategorii dvojspřeží malých plemen a pony. Náš hřebčín budou zastupovat Petzuchová Monika se Zuzkou Pluschkovou a koňmi Šimonem a Irs Colfreyem, dale Stanislav Fiala s Voganem a Vikingem a také Aleš Fiala s Damienem a Dankenem. Všechny koně jsou plemenné příslušnosti Český sportovní pony.