Pronájem koní pro sport

Pronájem koní a poníků pro sport.

Chcete mít vlastního sportovního koně či poníka a nemáte na jeho nákup? Hřebčín HF nabízí od sezóny 2013 pronájem koní a poníků pro sportovní ježdění parkurové, drezurní a spřežení. Koně budou ustájeny v areálu JK Hřebčína HF v Životicích u N.J., poníci v areálu Hřebčína HF ve Velkých Hošticích. K dispozici jsou koně a poníci již se sportovní kariérou i začínající.

Základní podmínky pronájmu:

  • koně či poníci budou ustájeni ve stájích Hřebčína HF buď v Životicích u N.J. nebo ve Velkých Hošticích
  • trénování bude probíhat v prostorách areálu, kde jsou koně a poníci ustájeni
  • používané jezdecké vybavení bude buď v majetku Hřebčína HF nebo vlastní jezdce
  • tréninkové lekce budou probíhat pod odborným dohledem cvičitelů Hřebčína HF a to buď formou dozoru nebo vlastního tréninku (dle přání nájemce)

Formy pronájmu, ceny a lhůty splatnosti:

  1. pronájem koně pro jednotlivou tréninkovou lekci včetně dozoru 300Kč, poníka 150Kč, v případě zájmu tréninková lekce 200Kč, splatnost v den uskutečnění
  2. pronájem koně na 1 den závodů (2 soutěže) 1.500Kč + doprovod 200Kč + náklady spojené s účastní koně na závodech (doprava,startovné,ustájení) – splatnost v den uskutečnění, pronájem poníka 750Kč + doprovod 200Kč + náklady spojené s účastí poníka na závodech (doprava,startovné, ustájení) - splatnost v den uskutečnění
  3. pronájem koně na celou závodní sezónu 6.000Kč na 1 měsíc včetně tréninkových lekcí – splatnost 1 měsíc dopředu + ostatní náklady spojené s držením sportovního koně dle vzájemné dohody, doprovod na závody 200Kč + náklady spojené s účastí koně na závodech (doprava, startovné,ustájení) – splatnost v den uskutečnění nebo dle vzájemné dohody, pronájem poníka 3.000Kč na 1 měsíc včetně tréninkových lekcí – splatnost 1 měsíc dopředu + ostatní náklady spojené s držením sportovního poníka dle vzájemné dohody, doprovod na závody 200Kč + náklady spojené s účastí poníka na závodech (doprava, startovné,ustájení) – splatnost v den uskutečnění nebo dle vzájemné dohody

Tréninky pronajímaných koní či poníků mimo smluvní lekce, nebo v době nepřítomnosti nájemce, zajišťují aktivní závodní jezdci Stanislav Hošák (skoky), Jana Lošáková (drezúra) a Aleš Fiala (spřežení pony). Pod stejnou trojicí cvičitelů jsou taktéž vedeny tréninkové lekce.