10.1.2011
Hřebčín HF zve širokou chovatelskou veřejnost na předvádění plemenných hřebců, které proběhne 30.1.2011 od 13 hodin v Životicích u Nového Jičína. Všichni předvádění plemeníci dosáhli maximální výkonnosti na mezinárodní úrovni, takže tímto máte u nás zajištěnou nejvyšší úroveň. Odborný výklad bude zajišťovat hypolog ing. Stanislav Hošák, který je garantem té nejvyšší možné odbornosti nejen v České republice.