Radegast

2640 Radegast (Raphael – Wendekreis – Wohlklang)

Akcelerační hannoverský ryzák narostlý 164 cm KVH, narozen 12.6.1991. Je synem světového legendárního westfálského hnědého Raphael a tmavoryzé hannoverské klisny Wünschtraum po Wendekreis. Radegast absolvoval Körung hannoverských hřebců v německém Verdenu v roce 1993. Zde byl körován, ing. Stanislavem Hošákem vybrán a do ČR zakoupen pro VFU Brno ŠZP Nový Jičín co by zušlechťovatel chovu tamního hřebčína.

Radegast_kuk2Na podzim roku 1994 vítězstvím dokončil stodenní test tříletých hřebců ve Slatiňanech a to závěrečnou zkouškou s vynikajícími výsledky: třída 8,70b., typ 8,36b., exteriér 8,68b. a výkon 8,92b. Radegastova chovatelská i sportovní kariéra začala hned v následujícím roce 1995. Začal se zúčastňovat seriálu chovatelských soutěží KMK s vynikajícími úspěchy. Od samého počátku si získal spoustu obdivovatelů svým ohromným skokovým projevem s maximální pozorností, který mu vydržel po celou dobu sportovní kariéry. Po velmi úspěšných předkolech, byl účastníkem všech tří ročníku finále KMK, ve kterých se umístil vždy do 5. místa. V dalších letech se zúčastňoval parkurových soutěží maximální úrovně. Ve velmi úspěšném skokovém sportu dosáhl v roce 2000 své vlastní sportovní výkonnosti T a získal 7.místo při MČR. Je vítězem VC Opavy, Radegastu ve Frenštátě, Ostravy, Poděbrad, je účastníkem několika mezinárodních závodů CSI a CSIO-W včetně soutěže Poháru národů, vše v sedle se Stanislavem Hošákem.

Na jaře roku 2008 byl Radegast zakoupen panem Alešem Fialou do Hřebčína HF. Dále je na základě dosažených sportovních výsledků zapsán do hannoverské plemenné knihy a registrován v hannoverském skokovém programu. Je tedy možné Radegastovo potomstvo, z hannoverských matek, registrovat v hannoverské plemenné knize.

RadegastNJRadegast_sport1Radegast_sport2

Radegast je představitelem původního typu koně svého plemene. Má vysoké % zabřezlých klisen. Je to hřebec silného suchého fundamentu, velmi kvalitního exteriéru s výrazně vyvinutými a patřičně osvalenými tělesnými partiemi, s dobře vyvinutými, ideálně úhlovanými a zdravými kopyty. Disponuje zdravím, konstituční tvrdostí, bezvadnými RTG, dobrou živitelností, bezproblémovostí při ošetřování. Je bázlivějšího, ale posléze ohromného charakteru se smyslem pro komunikaci. Je velmi vnímavý, inteligentní a temperamentní. Skok silný, ohromně baskulující a maximálně pozorný.

Radegast_zooV PK ČT má registrováno 50 dcer v chovu, z toho je 21 v AP a z nich je 6 vítězek VZ. Dal zatím 6 synů, z nichž Roland dosáhl vlastní skokové sportovní výkonnosti T. Další úspěšní skokoví potomci jsou Radek, Raul, Judita HF, Jolana HF a Rico HF. Dle hodnocení otců tříletých klisen po VZ za období let 2002 – 2007 je Radegast na 1.místě ve výkonnosti s prům. 8b. a na 3.místě v exteriéru s prům. 7,5b. To je důkazem skutečnosti, že je absolutním zlepšovatelem nejen skokových schopností. Radegastovo potomstvo sklízí úspěchy na celostátních výstavách a přehlídkách ve všech kategoriích (Amina 2m.2000,Robbie 3m.2006,Amirka HF 1m.2009,kolekce hříbat Propet Brno 1.m. – Reliéf šampion výstavy 2004). Potomci jsou zdraví a vitální s výbornými RTG. Vynikají exteriérem, charakterem, inteligencí, komunikací, učenlivostí, skokovými schopnostmi a bezproblémovostí při práci.

Chovatelským cílem připáření Radegasta je zlepšení exteriéru, zdraví, konstituční tvrdosti a skokových schopností.

V sezoně 2012 plemenitba v inseminaci čerstvým spermatem na stanici u MVDr. Ivo Šturma v Novém Jičíně.

Majitel Hřebčín HF.

Připouštěcí poplatek 2500Kč + doplatek za březí klisnu 2500Kč.

Kontakt Stanislav Hošák, tel.606704114.